Vrienden van Elektro Zeeland

Opdrachtgever: bedrijven en beroepsopleidingen elektrotechniek

De opleiding elektrotechniek sloot onvoldoende aan op de vraag van bedrijven en trok te weinig studenten. Houtekamer & Van Kleef heeft negen bedrijven en zeven beroepsopleidingen gevraagd samen te werken met een gezamenlijke doel: het elektrotechnisch beroepsonderwijs beter afstemmen op de praktijk van de bedrijven en het onderwijs interessanter te maken voor scholieren en deelnemers. Wij hebben eerst de partijen met elkaar in gesprek gebracht. Daarna zijn er afspraken gemaakt over de te nemen stappen. Op verzoek van ROC Zeeland hebben we in 2007 de vereniging Vrienden van Elektro Zeeland opgericht. 

Succesvol

Twee keer hebben wij een succesvolle subsidieaanvraag gedaan en zo gezorgd voor externe financiële steun. Bovendien was Onno van Kleef bestuursvoorzitter van de vereniging Vrienden van Elektro Zeeland.

Het samenwerkingsverband was zeer tevreden over de kwaliteit van de gespreksleiding, de ondersteuning en de onafhankelijke positie van Houtekamer & Van Kleef. Ons bureau heeft een aantal jaar leiding aan de samenwerking gegeven. Daarna heeft de vereniging Vrienden van Elektro Zeeland zelfstandig de samenwerking voortgezet.

Zie ook: http://www.werkenbijparee.nl/pages/referenties/vrienden-van-elektro-zeeland36.php