Voordelta, een bijzondere zee

Opdrachtgever: Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten

In het Natura 2000 Beheerplan Voordelta (2009 en 2015) staan spelregels voor het samengaan van mens en natuur in en rondom gebied de Voordelta. Dat nieuwe beheerplan moest duidelijk worden gecommuniceerd. Houtekamer & Van Kleef kreeg de opdracht eenheid aan te brengen in de diversiteit aan informatieborden die bestond voordat het beheerplan van kracht werd. 

 

Bonte verzameling

In overleg met de beheerders (meestal gemeenten) hebben we alle bestaande informatieborden en regelgeving geïnventariseerd. Het was een bonte verzameling. De informatie naar de bezoeker toe was daardoor heel verschillend; onduidelijk en ongewenst. 

Helderheid

Wij ontwikkelden, samen met onze vaste samenwerkingspartners, een speciale stijl, waardoor de informatie steeds uniform wordt weergegeven. Informatie over de natuur in de Voordelta, helderheid over wat wel en wat zeker niet is toegestaan in dit kwetsbare gebied. We maakten een brochure voor de bezoekers: “Voordelta, een bijzondere zee. Mens ontmoet natuur, spelregels.” Bij alle strandovergangen, van Westkapelle tot de Nieuwe Waterweg (Maasvlakte) zijn nieuwe informatieborden geplaatst. In 2016 is het beheerplan aangepast en hebben we de informatie op de borden vernieuwd door de panelen met stevige folie te beplakken.