Veerse Meer: Van zeebanket tot kwallenleed

Opdrachtgever: Stuurgroep Rondom het Veerse Meer

Sinds 2004 wordt vers water uit de Oosterschelde ingelaten in het Veerse Meer. De gevolgen daarvan waren al snel te merken: het water werd helderder en zouter. Al binnen enkele maanden werden andere vissoorten waargenomen.

 

Persoonlijke ervaringen

Houtekamer & Van Kleef heeft in 2004 dertig mensen geïnterviewd. Zij hebben elk op heel verschillende manieren te maken met het Veerse Meer. Welke veranderingen merkten zij op? Wat vonden zij van deze ontwikkeling? De resultaten hebben wij in een boek vastgelegd, aangevuld hun favoriete foto's. In een afsluitende bijeenkomst werden de resultaten besproken. Wij hebben van deze bijeenkomst verslag gedaan in de vorm van een muurkrant.

Meningen verwerkt

In 2009 ging de stuurgroep Rondom het Veerse Meer verder als kleinere programmagroep. In dat kader hebben wij opnieuw 27 betrokken mensen om hun mening gevraagd. Hoe is het nu met het Veerse Meer volgens hen, na vijf jaar vers water uit de Oosterschelde? Die meningen zijn verwerkt in het boekje "Van zeebanket tot kwallenleed". U kunt hier het boekje inkijken.

In een bijeenkomst op 9 april 2009 hebben de leden van de stuurgroep en betrokkenen bij het Veerse Meer aanbevelingen voor de nieuwe programmagroep Rondom het Veerse Meer geformuleerd.