Meer voorbeelden

Opdrachtgever: Verschillende opdrachtgevers

Houtekamer & Van Kleef werkte de afgelopen jaren aan een breed scala aan opdrachten. In aanvulling op de selectie in het portfolio konden wij onze opdrachtgevers onder meer op de volgende manieren helpen:

 

  • ARK natuurontwikkeling: organiseren, leiden en verslag bijeenkomst schelpdierbanken op zee
  • Provincie Zeeland: workshops project Normering Regionale Waterkeringen
  • Natuurmonumenten: voorzitterschap van bijeenkomsten over de Roggenplaat
  • Rijkswaterstaat Zee en Delta: inventarisatie en analyse van de omgevingskoers
  • Rijksoverheid: coaching van een senior adviseur bij projectmanagement
  • Rijksoverheid: coaching van een omgevingsmanager
  • Protestantse Gemeente in Zeeland: procesbegeleiding bij de voorbereiding van een grote bijeenkomst over de toekomst van de gemeente
  • Programmabureau Ruimte voor de Rivier: onafhankelijk voorzitterschap op een informatieavond over een project
  • Rijkswaterstaat Waterdienst: testcase en advies over de digitale ontsluiting van werkafspraken voor Rijkswaterstaat
  • 25 jaar Stormvloedkering: procesbegeleiding bij de voorbereiding van festiviteiten