Koester de Oosterschelde

Opdrachtgever: Nationaal Park Oosterschelde

Slikken en zandplaten in de Oosterschelde verdwijnen langzaam maar gestaag onder water. Het Nationaal Park Oosterschelde zet zich in om deze ontwikkeling te keren. Er zijn goede ervaringen opgedaan met het ophogen van zandplaten. Het Nationaal Park wilde samen met betrokkenen kijken welke stappen verder gezet kunnen worden en vroeg Houtekamer & Van Kleef een  conferentie te organiseren: "Koester de Oosterschelde" op 9 september 2013. 

Nauwe samenwerking

De conferentie op 9 september 2013 was het vervolg op de eerder door ons georganiseerde conferenties in 2008 "Oosterschelde, kloppend hart van een duurzame Delta" en in 2010 "Koester de Oosterschelde''. In het begin waren de conferenties vooral gericht op bewustwording, later voornamelijk actiegericht.

Wij hebben voor de drie conferenties het programma ontworpen, de persstrategie opgesteld, de sprekers benaderd en de verslaglegging verzorgd. Daarnaast was ook de praktische organisatie (uitnodigingen, badge, bolus, licht en geluid, etc.) in onze handen. Alles in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het Nationaal Park Oosterschelde, de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, de visserijsector en Natuurmonumenten

 

Concrete resultaten

De verklaring van Yerseke was het concrete resultaat van de eerste conferentie, met als gevolg verder onderzoek naar Zandhonger, inclusief proeven. De tweede conferentie leverde 25 ideeën op om de Oosterschelde te koesteren. Tijdens de derde conferentie in 2013 zette de Commissaris van de Koning, Han Polman, de eerste “zandtekening” voor behoud van de zandplaten. www.zetjezandtekening.nl  De voorzitter van de Nationaal Park Oosterschelde, Siebe Kramer, ondertekende de Verklaring van BRU in aanwezigheid van 120 bestuurders, politici, ondernemers, ambtenaren, belangenvertegenwoordigers en scholieren. Voor ons is dit de echte beloning: dat onze inspanningen resulteren in een duurzame verbintenis met een blik op de toekomst.

Voor meer informatie over dit waardevolle natuurgebied: http://www.np-oosterschelde.nl.