Klimaattesten Zeeuwse gemeenten

Opdrachtgever: Gemeenten Borsele en Reimerswaal

De veranderingen in het klimaat brengen gevolgen met zich mee die we allemaal merken. Overheden zien zich genoodzaakt om de consequenties in kaart te brengen en waar mogelijk te handelen. De klimaattest voor gemeenten is daartoe de eerste stap. 

 

Meer wateroverlast en zelfs overstromingen door langdurige of hevige regenbuien, meer hitte en extreme droogte, de laatste jaren kan Nederland over al deze klimatologische verschijnselen meepraten.

Sinds dit jaar heeft het Nationale Deltaprogramma voor het eerst het onderdeel Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dit gaat uit van zeven ambities voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Dit Deltaplan Ruimtelijke adaptatie adviseert gemeenten een klimaattest, ook wel klimaatstresstest genoemd, te doen. Deze test brengt in beeld hoe kwetsbaar een gemeente is voor klimaatverandering.

 

Houtekamer & Van Kleef heeft de gemeenten Borsele en Reimerswaal ondersteund bij de uitvoering van de klimaattest. Wij hebben het programma mede ontwikkeld, werksessies met deskundigen en belanghebbenden geleid en de resultaten verwerkt in een verslag.

Klimaatadaptatie

Toen nog minder duidelijk was dat de gevolgen van klimaatverandering ons leven behoorlijk zouden gaan beinvloeden werkten wij in het project Climate Proof Areas al aan klimaatadaptatie. Nu is klimaatverandering een veel besproken onderwerp en is Klimaatadaptatie een vast onderdeel van het Deltaprogramma. Vrijwel alle sectoren hebben er inmiddels mee te maken. Voor ons is het interessant om met deze ontwikkelingen mee te gaan en te kunnen helpen met ontwikkelen van concrete maatregelen om met klimaatverandering om te gaan.