Expertsessies Grevelingen en Voordelta

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zee & Delta

Problemen met de waterkwaliteit van de Grevelingen en Volkerak-Zoommeer zijn al lange tijd onderwerp van studie. In een Rijksstructuurvisie (2014) heeft het kabinet een ontwikkelperspectief voor beide wateren geschetst: er zou weer getij op de Grevelingen moeten komen  en het Volkerak-Zoommeer zou zout moeten worden. Getij in de Grevelingen kan er komen middels een groot doorlaatmiddel in de Brouwersdam, al dan niet gecombineerd met een getijcentrale.

 

Er is veel kennis opgebouwd, maar er stonden toch nog een paar vragen open:

Wat is het effect van een grote doorlaat in de Brouwersdam op de morfologie (de ligging van geulen en platen) in de Voordelta?

Wat is het effect van een grote doorlaat in de Brouwersdam op de natuur van de Voordelta?

Hoe gaat het gedrag van slib in de Grevelingen veranderen als er veel meer zeewater in de Grevelingen komt?

 

Wij hebben drie expertsessies begeleid en de resultaten van de sessies vastgelegd. Bij de sessies waren deskundigen uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven aanwezig.

 Kennis bundelen

Wij vonden het mooi om te zien hoe de deskundigen heel enthousiast met elkaar discussierden over de effecten van het doorlaatmiddel. Ze deelden hun kennisen ervaring en kwamen daarbij ook tot nieuwe inzichten. Onze eigen inhoudelijke kennis over het functioneren van het ecosysteem kwam zowel bij het leiden van de discussie als bij het maken van de rapporten goed van pas.