EMOVE, virtuele estuaria

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Interreg North Sea

Estuaries on the MOVE (EMOVE), is een Interreg North Sea IVB project dat gericht is op duurzaam beheer en bestuur van de estuaria in de Noordzeeregio. Voor de Schelde, de Weser en de Gota älv in Zweden hebben organisaties uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland en Zweden een visie op het duurzaam beheer ontwikkeld.

Houtekamer & Van Kleef is gevraagd innovatieve virtuele communicatietools te ontwikkelen. Tools die middels virtuele landschappen het fysische en ecologische functioneren van estuaria zichtbaar maken.

 

Tijdens het project heeft HKVK drie visualisaties ontwikkeld die gebruikt zijn in de communicatie met betrokkenen bij het project. Als eerste is een animatie gemaakt die laat zien hoe aan de rand van een estuarium een schor kan ontstaan. Verder zijn Zweden zijn de gevolgen van klimaatverandering van de Gota alv in beeld gebracht. Tenslotte is er een simulatiespel gemaakt waarbij de speler een fictief estuarium kan beheren. 

 

Meer informatie over de resultaten van het project kunt u vinden op: www.emove-project.eu.

De belangrijkste resultaten van het project staan in de brochure "Governance vision"

 Als u de game wilt spelen of de visualisaties wilt bekijken, kunt u contact met ons opnemen.

Internationale samenwerking en innovatie

Wij werken graag aan opdrachten waarin partijen uit verschillende landen samenwerken voor een duurzaam beheer van de regio. In dit project was onze inbreng de ontwikkeling van innovatieve producten om samenwerking en communicatie te ondersteunen. De combinatie van innovatie en internationale samenwerking maakt dat wij met veel plezier aan deze opdracht hebben gewerkt.