Cursus Deltamanagement

Opdrachtgever: HZ University of Applied Science

Nelie Houtekamer heeft voor de eerstejaars studenten Delta Management de cursus Deltamanagement 1 ontwikkeld en gegeven. De cursus behandelt project- en procesmanagement, communicatie en participatie. Aandacht voor leefbaarheid van de omgeving en duurzaamheid van het project maken hier steeds onderdeel van uit. De studenten waardeerden de cursus. Vooral de actuele kennis van Nelie en de praktijkvoorbeelden uit de projecten van Houtekamer & Van Kleef spraken tot hun verbeelding.

Naadloos

De HZ University of Applied Sciences is in het cursusjaar 2011-2012 begonnen met de internationale opleiding Delta Management. Het is een heel brede opleiding waar studenten projecten leren managen in Deltagebieden over de hele wereld. Daarbij ligt de focus op gebiedsontwikkeling en (her)inrichting van deze gebieden. De opleiding koppelt deltatechnologie, ruimtelijke ontwikkeling en bestuurlijke elementen aan vraagstukken op het vlak van geografie/aardrijkskunde en het klimaat. Dit komt naadloos overeen met de projecten en processen waar Houtekamer & Van Kleef dagelijks mee te maken heeft.