ComCoast

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Northsea Interreg

In het internationale project ComCoast wisselden vijf landen rond de Noordzee ervaringen uit met nieuwe vormen van bescherming tegen overstromingen. Rijkswaterstaat heeft Houtekamer & Van Kleef gevraagd overheden, belangenorganisaties en omwonenden met elkaar in gesprek te brengen en gezamenlijk ideeën te laten ontwikkelen.

 

Duurzame waterkeringen

De landen rond de Noordzee willen het kustgebied veilig en leefbaar houden, ook als het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Denemarken, Engeland, Nederland, Duitsland en België bundelden hun krachten. In het project ComCoast ontwikkelden zij nieuwe manieren voor beheer en inrichting van de kustzone, anders dan het verder ophogen van dijken. De landen wilden dit bereiken door samen met bewoners, ondernemers, overheden en belangenorganisaties te zoeken naar waterkeringen die duurzaam zijn voor milieu en economie. Oplossingen die passen in de maatschappelijke en culturele omgeving. Een kolfje naar de hand van Houtekamer & Van Kleef.

Internationaal overleg

Wij organiseerden onder meer ontwerpateliers over het veerterrein bij Perkpolder, een tentoonstelling over de dijkversterking bij Ellewoutsdijk, informatiebijeenkomsten en overlegrondes. De ervaringen bespraken wij in het internationale overleg over het project ComCoast.

Bekijk hier de brochures over de ComCoast projecten Perkpolder en Ellewoutsdijk.