Climate Proof Areas

Opdrachtgever: Provincie Zeeland, Interreg NorthSea

Het klimaat verandert snel en dat heeft gevolgen voor de leefomstandigheden: het is vaker extreem nat of extreem droog weer, waterstanden stijgen, het zoute water dringt op. Nederland heeft de krachten gebundeld met vier andere landen in het Interreg NorthSea project Climate Proof Areas. Zij werkten van 2008 tot 2011 aan een gezamenlijk doel: zorgen dat we in de Noordzeeregio leren omgaan met de gevolgen van klimaatverandering: klimaatadaptie. Houtekamer & Van Kleef heeft de internationale samenwerking begeleid en verzorgde het procesmanagement van de pilot Schouwen-Duiveland.

Veilige leefomgeving

Climate Proof Areas is het soort project waar we ons graag voor inzetten. Het is erop gericht groepen mensen en (internationale) plannen te verbinden om zo met elkaar een duurzaam doel te bereiken: een veilige en gunstige leefomgeving voor iedereen in het Noordzeegebied.

De Provincie Zeeland, gemeente Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat Zeeland en het kennisinstituut Deltares waren de Nederlandse partners in dit project. Wij hebben ook de coördinatie van alle internationale pilots ondersteund en we hebben de eindbrochures samengesteld. Uiteindelijke hebben we beleidsaanbevelingen voor klimaatadaptatie op Schouwen-Duiveland gedaan (met kaart). Die zijn door de gemeente overgenomen in de langetermijnvisie voor het eiland.

Voor meer informatie over het project: www.climateproofareas.com of bekijk de brochure over de pilot Schouwen-Duiveland en de brochure "Time to adapt: 8 pilots that show you how"