Klimaatverandering in Nordre Alv, Zweden, EMOVE

Het project Estuaries on the MOVE (EMOVE) is een Europees Interreg NorthSea IVB project waarin partners uit 4 landen werken aan een visie op het duurzaam beheer van estuaria. Houtekamer & Van Kleef heeft virtuele landschappen ontwikkeld waarmee het ecologisch en fysische functioneren van estuaria wordt uitgelegd. Voor dit project hebben we een interactieve 3D visualisatie van de Nordre Alv ontwikkeld die de effecten van klimaatverandering in het gebied laat zien.

De rivier de Göta älv mondt in de zee uit door het Göta älv estuarium en het Nordre älv estuarium. Er wordt veracht dat zeespiegelstijging in een groot gebied voor een grotere kans op overstromingen zal zorgen.

Er zijn gesprekken met belanghebbenden gestart over de omvang van de effecten van zeespiegelstijging en welke maatregelen genomen kunnen worden. Om deze gesprekken te vergemakkelijken heeft Houtekamer & Van Kleef 3D visualisaties gemaakt waarin de waterniveaus bij verschillende omstandigheden, nu en in de toekomst, te zien zijn. Deze visualisaties zijn gebruikt in bijeenkomsten met belanghebbenden.

Wilt u meer weten over het project EMOVE klik dan hier.