EMOVER: beheer een fictief estuarium

EMOVER is een management-simulatiespel waarin de speler een fictief estuarium beheert. U kunt in het spel beslissingen over het beheer nemen en krijgt vervolgens een indruk hoe uw beslissingen het functioneren van het estuarium beinvloeden. Het doel van het spel is dat u kunt ervaren hoe een estuarium functioneert en hoe complex het beheer ervan is. EMOVER is niet bedoeld om beleid mee te maken. 

Alhoewel het gesimuleerde estuarium niet in het echt bestaat, zijn alle berekeningen die in deze simulatie worden gedaan gebaseerd op empirische relaties tussen de morfologie (de vorm van het estuarium, hoe het estuarium eruit ziet) en de waterbeweging.


EMOVER is ontwikkeld door Houtekamer & Van Kleef als onderdeel van een contract voor het project EMOVE, een Interreg North Sea Region project dat geleid werd door Rijkswaterstaat Zee en Delta. 

Kijk voor meer info over het project EMOVE op www.emove-project.eu

 

U kunt het spel spelen via onderstaand scherm. Wilt u eerst een instructiefimpje bekijken, klik dan

hier