Virtuele landschappen als communicatiemiddel

In de komende jaren zal het internet voor een deel uitgroeien tot een driedimensionale omgeving. Mensen zullen elkaar in virtuele werelden ontmoeten en via virtual reality-brillen en bewegingssensoren communiceren. Houtekamer & Van Kleef is ervan overtuigd dat vanuit deze virtuele, driedimensionale omgeving vernieuwing mogelijk is bij professionele samenwerking aan ruimtelijke projecten. Wij willen die ontwikkeling daarom stimuleren. We kiezen hierbij voor het maken van hoogwaardige, realistische virtuele landschappen. Zo zien en beleven de betrokkenen bij deze landschappen hoe een gebied er in de toekomst uit kan zien; bijvoorbeeld na het uitvoeren van een plan of nadat klimaatverandering voor veranderingen heeft gezorgd. Die ervaring en dat inzicht kunnen helpen om overeenstemming te krijgen over plannen of te nemen maatregelen.

Ook serious gaming behoort tot de mogelijkheden: op een speelse manier leren mensen over serieuze onderwerpen.

Hieronder kunt u enkele voorbeelden bekijken uit het Interreg IVB North Sea project EMOVE.