Projectmanagement en Europese samenwerking

Als u een project heeft over ingewikkelde materie of met sterk uiteenlopende belangen, leiden wij dat graag voor u naar het gewenste resultaat. Dat kan bijvoorbeeld een project zijn op het gebied van beleidsvoorbereiding, planvorming, uitvoering of evaluatie. We bespreken met u de wensen, de financiële voorwaarden en de tijdplanning. Binnen dat kader zoeken wij met de betrokken partijen naar de beste oplossing. Door te investeren in draagvlak en enthousiasme effenen we ook het pad voor de vervolgfase.

 

 

Ondersteuning bij Europese projecten

Europese projecten stellen bijzondere eisen aan het project- en procesmanagement. Als u leadpartner van een Europees project bent, helpen wij u daar graag mee. Denk bijvoorbeeld aan projecten voor Interreg North Sea, Two Seas, North West Europe, H2020 en Interreg Vlaanderen Nederland. Wij verdiepen ons in de belangen en gewoonten van de partners uit de verschillende landen en ondersteunen de samenwerking aan het gezamenlijke doel. Dit doen we op verschillende niveaus: we houden de doelen van het project scherp in de gaten, organiseren bijeenkomsten, bereiden agenda’s voor en verzorgen communicatiemiddelen. Ook kunnen wij u helpen bij het indienen van de subsidieaanvraag. Desgewenst werken wij samen met professionals die gespecialiseerd zijn in de financieel-administratieve aspecten van Europese projecten. Ook hebben wij binnen Europa een netwerk van potentiële partners voor uw project.