Procesmanagement

 

Als u een samenwerkingsproces op gang wilt brengen waar u zelf partij in bent, kunnen wij het procesmanagement op ons nemen. Zo houdt u de handen vrij om uw eigen belangen te vertegenwoordigen. Wij leiden het proces met oog voor de inhoud en de omgeving. Het resultaat kan bijvoorbeeld een plan van aanpak, een advies, commitment voor samenwerking, een gezamenlijk besluit of een spade in de grond zijn. 

 

Coaching en evaluatie

U leidt zelf een complex project of proces en wilt daarover op de achtergrond met een deskundige sparren. Wij kunnen u in dat geval coachen. We bespreken regelmatig het verloop van het project of proces en analyseren samen met u hoe u kunt bijsturen om snel en effectief resultaat te boeken. Als u achteraf wilt evalueren hoe een project of proces verlopen is, helpen wij u bij de analyse en stellen we met u de leerpunten vast.