Colofon

Hoewel bij de samenstelling van de website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Houtekamer & Van Kleef kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie als afkomstig van en gepubliceerd op de website.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van de website van Houtekamer & Van Kleef mag zonder schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Houtekamer & Van Kleef kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

 

De teksten zijn geschreven door Kroese voor Tekst. Enkele foto's zijn uit het archief van Houtekamer & Van Kleef, de meeste foto's zijn gemaakt door www.loesfoto.nl.

Voor de maritieme foto's bedanken wij Stichting Behoud Hoogaars en Rederij Dijkhuizen voor de gastvrije toegang op hun schepen.