Kennisdag in Vijfde Caisson Watersnoodmuseum

Op donderdag 26 september kwamen 90 mensen bijeen in Het Vijfde Caisson bij het Watersnoodmuseum. Onderzoekers deelden de nieuwste inzichten over het functioneren van de Deltawateren Grevelingen, Volkerak-Zoommeer en Oosterschelde met andere onderzoekers, beleidsmakers, beheerders en ondernemers. Een succesvolle dag die aanspoort tot verdere stappen in het kennisproces! Wij hadden deze dag georganiseerd in samenwerking met het Deltaplatform, de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta en het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. Nelie Houtekamer leidde twee sessies over het Volkerak-Zoommeer.