'EMOVER the movie' online

Vanaf nu is er een kort filmpje online over EMOVER the movie. 

Voor de Noordzee Gebiedsagenda 2050 willen de  Ministeries van I&M en EZ met korte filmpjes, 'IPad Movies' de 'wisselwerking tussen land en zee' laten zien. Wij hebben daarvoor het initiatief genomen om een kort filmpje te maken over de estuarium managementgame EMOVER. Op de Noordzeedagen van 16 t/m 18 juni in Assen zullen mensen van het Ministerie van I&M de Ipad movies laten zien aan beslissers, bestuurders, beleidsmakers en ondernemers uit de Noordzee regio. 

Nelie zal namens ons bedrijf aanwezig zijn op de Noordzeedagen. 

 

Kijk hier het filmpje