Ei gelegd: Volkerak-Zoommeer zout en getij op de Grevelingen

Op de Grevelingen komt er weer eb en vloed. Het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt ook weer eb en vloed. Hierdoor herstelt de waterkwaliteit van beide, momenteel stilstaande en afgesloten, wateren. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De verbeterde waterkwaliteit is goed voor de natuur, recreatie en toerisme, landbouw, schelpdierteelt en de kwaliteit van de leefomgeving. Voorafgaand aan het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, worden maatregelen getroffen om de zoetwatervoorziening van gebieden rondom het meer veilig te stellen.

Lees het volledige persbericht via deze link: persbericht Ministerie Infrastructuur en Milieu

 

Nelie Houtekamer heeft jarenlang bijgedragen aan de voorbereiding van dit besluit. Al bij de eerste ideeen bij de Integrale visie Deltawateren heeft Nelie workshops georganiseerd en begeleid. Jarenlang was Nelie onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep van maatschappelijke organisaties en de laatste jaren organiseerde Nelie het overleg van maatschappelijke organisaties en gemeenten (de zogenaamde Adviesgroep+, adviserend aan de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta).