Aanpassen informatieborden Natura2000 Voordelta

Wij hebben de informatieborden bij alle strandovergangen tussen Westkapelle en de Nieuwe Waterweg weer aangepast aan het nieuwe Beheerplan Natura 2000 Voordelta. We hebben dat gedaan in opdracht van Rijkswaterstaat. Daarnaast hebben we voor enkele gemeenten ook meteen de borden aangepast naar aanleiding van veranderingen in het strandgebruik in die gemeente. 

 

Nu geldt het winterregime voor de rustgebieden Middelplaat, Bollen van het Nieuwe Zand en Bollen van de Ooster. De gebieden zijn in de winter niet toegankelijk voor vissers en recreanten. Dit moet de rust garanderen voor de roodkeelduiker, zeehond, grote stern en zwarte zee-eend.

Op het water en het slik in de Voordelta liggen vijf rustgebieden. Hier krijgen zeehonden en vogels rust en ruimte om zich voort te planten, te leven en voedsel te vinden. Om de daarvoor noodzakelijke rust te garanderen, gelden in de gebieden beperkingen voor onder meer recreatie en visserij. In de winterperiode zijn de gebieden groter dan in de zomer, omdat bijvoorbeeld zwarte zee-eenden en roodkeelduikers zich dan in grote aantallen dicht onder de kust bevinden. In de zomer vertrekken ze weer richting het noorden en kunnen activiteiten weer meer plaatsvinden.